Lícové zdivo

Lícové zdivo též nazýváme režné zdivo, lícové cihly, lícovky nebo klinkery. Jedná se o pálený výrobek z přírodních materiálů jako jsou různé druhy cihlářských hlín, písků a dalších přísad.

 

Výhody použití lícových cihel:

* vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
* přírodní a ekologický materiál
* originální a nadčasový vzhled
* mrazuvzdornost
* minimální náklady na údržbu
* zachování maximální paropropustnosti fasády  
* široký výběr barev, typů a rozměrů
* dlouholetá životnost

 

Lícové cihly se dělí podle fyzikálních vlastností a podle způsobu výroby na cihly ražené, cihly tažené a cihly Klinker.


ražená lícová cihla        
ražená cihla
tažené lícové cihly         
tažené cihly

 

cihla KLINKERLícové cihly ražené se vyrábějí, tak jak jejich název napovídá, ražením hlíny do formy. Ta se předem vysype pískem. Ten zamezí přilepení hlíny na stěnu formy a vytvoří na cihle její typickou zvrásněnou strukturu. Takto vznikají originální a jedinečné kusy, které nikdy nejsou totožné a svým vzhledem a texturou připomínají ručně dělané cihly. U těchto cihel bývají větší odchylky v rozměrech než u tažených cihel, což ale určitě není na závadu. Ocení to zákazníci, kteří požadují cihly s rustikálním vzhledem. Cihly se po vyjmutí z forem suší a následně vypalují ve speciálních pecích při teplotě cca 1100°C. Teplota, stejně jako speciální písky na povrchu hlíny, pak mají vliv na konečnou barvu produktu. Lícové cihly ražené mají čtyři pohledové strany a jsou vždy plné. Některé mohou mít žlábek od razidla, který se při pokládce dává nahoru. Nasákavost těchto cihel je až do 18% a pevnost v tlaku cca 20 MPa. Zároveň ale mají vysokou mrazuvzdornost, což je dáno tím, že při výrobě není v cihle velké vnitřní pnutí a tím jsou odolné vůči teplotním výkyvům. Větší pórovitost pak umožní jednodušší odpaření vody.

 

 Lícové cihly tažené se vyrábí tažením cihlářské hlíny z vakuového šnekového lisu a řezáním na jednotlivé díly v požadovaném formátu. Právě tímto způsobem výroby získávají přesnější a pravidelnější tvary než cihly ražené. Následuje sušení a vypalování v peci při teplotě kolem 1100°C. Vzhledem k jejich výrobě mají tažené lícové cihly větší pevnost v tlaku než cihly ražené (nad 25MPa) a nasákavost je zhruba do 13%. Jejich povrch je buď hladký anebo strukturovaný, který se docílí pomocí válečku. Navíc může být povrch ještě pískovaný. Jsou k dostání většinou děrované, někdy mohou být i plné. Mají tři pohledové strany, dvě krátké a jednu dlouhou.

 

Klinker cihly se vyrábějí také metodou tažení. Aby získaly své důležité fyzikální vlastnosti, jako nasákavost do 6% a vysokou pevnost v tlaku min. 35MPa, je ve šnekovém lisu použit vyšší tlak a pálí se při větší teplotě až 1200°C. Vyrábí se děrované nebo plné. Poznáme je také podle typického zvonivého zvuku, který vydávají při ťuknutí dvou cihel o sebe. Odtud také získaly svůj český název – zvonivky. Cihly Klinker mají tři pohledové strany a jednu technologickou. Jejich povrch je většinou hladký nebo jen mírně strukturovaný, kvůli zachování minimální nasákavosti.

logoSicialSite logoSicialSite logoSicialSite